Home Beauty Inside

3 ระยะปรับตัวของคุณแม่มือใหม่หลังคลอด

173

คุณแม่มือใหม่หลังคลอด จะมีการปรับตัวทางด้านจิตสังคม และบทบาทการเป็นมารดาหลายระยะด้วยกัน เกิดจากสภาพทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา จะเห็นว่าบางครั้งมารดาไม่ได้เอาใจใส่ทารกมากเท่าที่ควร แล้วสามีและครอบครัวจะให้การช่วยเหลือได้อย่างไร

ดังนั้นการเข้าใจคุณแม่มือใหม่ โดยเฉพาะตอนหลังคลอดใหม่ๆ จึงมีความสำคัญมากกับคุณสามีและครอบครัวที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้กับคุณแม่มือใหม่หลังคลอด

ระยะปรับตัวของคุณแม่มือใหม่หลังคลอด


ในระยะแรกหรือที่เรียกว่า ระยะพึ่งพา จะเกิดขึ้นใน 1-2 วันแรก ระยะนี้มารดาหลังคลอดจะมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลียมากจากการคลอด จากการสูญเสียเลือด และพลังงานต่างๆ เพราะจริงๆ แล้วคุณแม่มือใหม่จะจะถูกสั่งให้งดน้ำงดอาหารทางปากตั้งแต่ปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการคลอดจึงจะเริ่มกินได้

ทำให้มารดาจะต้องการพักผ่อนเพื่อคลายความเหนื่อยล้า และในระยะนี้มารดามักจะสนใจแต่ตนเอง มากกว่าจะนึกถึงทารก

ดังนั้น สามีและครอบครัวต้องคอยช่วยเหลือตอบสนองต่อความต้องการขอคุณแม่มือใหม่ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการช่วยดูแลบุตร เพื่อให้คุณแม่มือใหม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเรื่องกิจวัตรประจำวัน และเรื่องอาหารการกิน

นอกจากนี้ ยังต้องรับฟังและเข้าใจในสถานการณ์ที่คุณแม่มือใหม่หลังคลอดได้เผชิญมา แต่ก็ต้องอย่าลืมว่า ทารกจำเป็นต้องได้รับนมมารดาทุก 2-3 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้ดูด เพราะแหล่งพลังงานของทารกคือ นมแม่เพียงอย่างเดียว การดูดนมจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเต้านมคัดตึง และช่วยให้น้ำนมไหลดีอีกด้วย

ระยะที่ 2 ระยะกึ่งพึ่งพาจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3-10 วันลังคลอด ระยะนี้มารดาจะคลายจากอาการเหนื่อยล้า เริ่มดูแลตัวเองได้ สนใจบุตรมากขึ้น พร้อมต่อการเรียนรู้บทบาทการเป็นมารดา จะเริ่มรับฟังและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก

ระยะนี้เป็นระยะที่ง่ายต่อการสอนเพราะมารดาพร้อมฟังเต็มที่ และครอบครัวจะต้องคอยเป็นกำลังใจให้มารดาเกิดความมั่นใจในการดูแลบุตร

ระยะที่ 3 จะเกิดขึ้นหลัง 10 วันของการคลอดโดยประมาณ มารดาจะเริ่มสนใจสังคมภายนอก เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เริ่มอยากออกจากบ้านไปพบปะกับเพื่อนฝูง หรือสังคมเดิม เริ่มยอมรับว่า ทารกไม่ได้อยู่ในร่างกายของตนแล้ว ระยะนี้ครอบครัวจะต้องคอยให้คำปรึกษา ช่วยให้มารดาปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นมารดา และต้องเข้าใจในความต้องการและความรู้สึกของมารดา

จะเห็นว่าการปรับตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นคุณแม่มือใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สามีและครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญที่จะคอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้มารดาเผชิญกับปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งจะส่งผลดีกับหลายๆอย่างตามมา เช่น การไหลของน้ำนมเนื่องจากอารมณ์ความเครียดมีผลโดยตรงกับการหลั่งน้ำนม รวมถึงสุขภาพจิตของตัวมารดาและคนรอบข้างก็จะดีไปด้วยเช่นกัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here