Home Beauty Inspire

6 ปัจจัยทำร้ายลูกน้อยในครรภ์

121

การดูแลทารกในครรภ์ให้เกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คือความคาดหวังสูงสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ กว่าที่ทารกจะเกิดมาได้ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากมารดาผู้เป็นทางผ่านของสารอาหารเข้าสู่ทารก

ไม่ว่ามารดาจะทำอะไร จะกินอะไร แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดก็มักจะถูกถ่ายทอดไปยังทารกได้

ดังนั้น มารดาจึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การกระทำของตนจะส่งผลร้ายต่อทารกหรือไม่ หรือสิ่งภายนอกใดจะมาทำร้ายทารกในครรภ์ให้ได้รับอันตราย โดยที่มารดาไม่คาดคิด ดังเช่นปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยทำร้ายลูกน้อยในครรภ์

1. ภาวะโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์

ปกติแล้ว หญิงตั้งครรภ์ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10-15 กิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ์ โดยในไตรมาสแรกน้ำหนักจะเพิ่ม 1-2 กิโลกรัมหรือไม่เพิ่มขึ้นเลยก็ได้ และในไตรมาสที่ 2-3 จะเพิ่ม 0.5 – 1 กิโลกรัมต่อเดือน

หากในระหว่างตั้งครรภ์นี้ หญิงตั้งครรภ์มีภาวะขาดสารอาหาร ก็จะส่งผลให้ทารกในครรภ์ตัวเล็ก น้ำหนักน้อย เจริญเติบโตช้าและอาจทำให้พัฒนาการล่าช้าไปด้วย

ตรงกันข้าม ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ทำให้ทารกน้ำหนักมาก สุขภาพไม่แข็งแรง และจะทำให้ขณะคลอดเกิดการคลอดติดขัดได้ โดยทางการแพทย์ได้กำหนดน้ำหนักปกติของทารกอยู่ที่ 2000-3500 กรัม

นอกจากนี้ หากในระหว่างตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน ก็จะส่งผลให้ทารกมีความพิการทางสมอง เป็นใบ้ หน้าบวมฉุได้

2.อารมณ์ขณะตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ควรทำอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ เพราะการที่แม่มีความสุข ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาส่งผลไปถึงทารกได้

เช่นเดียวกัน หากแม่มีอารมณ์ที่เครียด หงุดหงิด วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาส่งผลให้ทารกในครรภ์โตช้า พัฒนาการช้า

นอกจากนี้ การที่แม่มีอารมณ์ไม่ดี อาจส่งผลถึงภาวะโภชนาการทำให้เบื่ออาหาร กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์

3. บุหรี่ ตัวร้ายทำลายสุขภาพ

บุหรี่ เป็นปัจจัยภายนอกที่ถือว่าอันตรายอย่างมากต่อทารกในครรภ์ ไม่ว่ามารดาจะสูบเอง หรือจากการที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่เรียกว่า บุหรี่มือสอง

หากหญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่มากกว่า 15 – 20 มวนต่อวัน จะส่งผลให้ทารกในครรภ์เติบโตช้า มีโอกาสแท้งสูง และอาจเกิดการคลอดก่อนกำหนด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุด

4. สุรา

อันตรายจากสุรา ก็ถือเป็นอันตรายอันดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะพบว่า ก่อให้เกิดความผิดปกติที่เรียกว่า Fetal Alcohol Syndrome คือ ทารกจะมีลักษณะของใบหน้าที่ผิดปกติ สมองพิการ น้ำหนักตัวน้อย และอาจทำให้แท้งได้

5. สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ

หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องทำงานในบริเวณที่สารพิษหรือสารเคมี ต้องสัมผัสกับโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารปนเปื้อนปรอท สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีโอกาสทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทได้

การรับสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกาย ไม่จำเป็นว่าต้องรับจากการกินเท่านั้น แต่จากการที่เราสัมผัสสารอันตรายต่างๆ แม้จะมีในปริมาณที่น้อยแต่ก็อาจสะสมในร่างกายจนเกิดพิษได้

6.ยารักษาสิว

น้อยคนนักที่จะรู้ว่ายารักษาสิวนั้นมีผลต่อทารก เนื่องจากยารักษาสิวส่วนมากนั้น มักจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A ซึ่งเป็นอันตรายต่อทารกอย่างมาก

หากมารดาได้รับวิตามิน A ในระหว่างที่ตั้งครรภ์ก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้ทารกเกิดมาไม่มีอวัยวะ หรือพิการ

การปฏิบัติตัวของมารดามีผลต่อทารกอยู่มากเลยทีเดียว รู้อย่างนี้แล้ว มารดาก็ควรจะดูตนเองอย่างถูกต้อง รับประทานอาหารอย่างพอเหมาะ หลีกเลี่ยงสิ่งอันตรายต่างๆ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรงของลูกน้อยในครรภ์

แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วย เพราะถ้าสุดท้ายตัวมารดาเองที่ป่วย ก็จะพลอยทำให้ทารกได้รับผลเสียไปด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here