Home Beauty Inside

โรคเกาต์ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

1848

โรคเกาต์ (ภาษาอังกฤษ – Gout) เป็นโรคข้อเรื้อรัง ที่พบมาในผู้สูงอายุ เพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเป็นอันตรายได้

โรคเกาต์มีสาเหตุจากอะไร

เกิดจากความผิดปกติ ในกระบวนการเมตาบอลิซึม ของกรดยูริก (Uric) ทำให้กรดยูริกในเลือดสูง (เกิน 7 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเลือด 100 มิลลิลิตร) เกิดตกผลึกตามข้อ และเกิดการอักเสบตามมา โดยกรดยูริกในเลือดสูง เกิดจาก 2 ปัจจัย ได้แก่

  1. มีปริมาณกรดยูริสูง ซึ่งได้มาจากสองแหล่ง แหล่งแรก ได้จากอาหารที่เรารับประทานมีสารพิวรีนสูง (Purine) ซึ่งสารชนิดนี้ เมื่อกินเข้าไปแล้ว จะย่อยสลายกลายเป็นกรดยูริก ทำให้มีกรดยูริก คั่งอยู่ในร่างกายมากผิดปกติ ซึ่งจะตกผลึกสะสมอยู่ตามข้อ ผิวหนัง ไต และอวัยวะอื่นๆ และอีกแหล่งได้จากการสลายสารพิวรีนในร่างกาย
  2. การขับกรดยูริก ออกจากร่างกายลดลง โดยกรดยูริก สามารถขับออกจาร่างกายได้สองทาง คือ ทางอุจจาระ คิดเป็นหนึ่งในสามของปริมาณกรดยูริกทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกสองในสาม จะถูกขับออกทางปัสสาวะ

gout โรคเกาต์ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

อาการของโรคเกาต์

เมื่อกรดยูริก เกิดการตกผลึกตามข้อ ทำให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่ข้ออย่างรุนแรง โดยข้อที่พบบ่อยคือ ข้อนิ้วหัวแม่เท้า

นอกจากนี้ ยังพบได้ที่ข้อเล็กอื่นๆ ทั่วร่างกาย ถ้าเกิดการรวมตัวกันของกรดยูริก ที่ข้อจนเกิดเป็นก้อน (Tophi) อาจกดทับเส้นประสาทได้

การป้องกันผู้ป่วยโรคเกาต์

ควรหลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีสารฟิวรีนสูง เช่น เครื่องในสัตว์ปีก ปลาอินทรีย์ ถั่วแดง ถั่วดำ ชะอม ของหมักดอง ผักประเภทยอดของพืชเกือบทุกชนิด เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย และการดื่มน้ำให้เพียบงพอ ยังช่วยให้ร่างกายสามารถ ขับกรดยูริกออกจากร่างกาย ทำให้ปริมาณกรดยูริกในร่างกาย อยู่ในระดับสมดุลอีกด้วย

การรักษาโรคเกาต์

การรักษาจะใช้ยาสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ ยาลดอาการอักเสบ รับประทานเฉพาะตอนมีอาการ กลุ่มที่สอง คือ ยาลดกรดยูริก ต้องรับประทานต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับกรดยูริกในเลือด

กลุ่มอาหารเสริมที่แนะนำให้ทานเพิ่ม

กรดไขมัน กลุ่มโอเมก้า 3 (Omega-3) ซึ่งมีคุณสมบัติ ช่วยลดการอักเสบ บวม แดง ยังเป็นตัวช่วยทำให้ข้อต่อต่างๆ มีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถพบได้ใน น้ำมันปลา (Fish Oil) และน้ำมันเมล็ดลินิน (Flax Seed Oil)

กระดูกอ่อนปลาฉลาม (Shark Cartilage) ประกอบไปด้วย โปรตีนคอลลาเจน และสารในกลุ่มไกลโคสะมิโนไกลแคน (Glycosaminoglycans) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารคอนเดรอยติน ช่วยบรรเทาอาการปวดและอักเสบได้

วิตามินซี (Vitamin C) มีรายงานพบว่า การได้รับวิตามินซี จะช่วยลดระดับของกรดยูริกในเลือด ช่วยเพิ่มการขับกรดยูริกออกจากร่างกายโดยผ่านทางปัสสาวะ ลดอันตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์ได้