Home Beauty Inside

อาการนอนไม่หลับ แก้ได้อย่างไร

2977

อาการนอนไม่หลับ (Insomnia) เป็นอาการที่พบมากในผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ การสำรวจจากทั่วโลก พบว่า 30-40% ของคนวัยทำงานและผู้สูงอายุ มีภาวะการนอนหลับยาก หรือนอนหลับไม่เต็มอิ่ม

ซึ่งแน่นอนว่า การที่ร่างกาย ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน การเรียน การเจริญเติบโต รวมถึง ส่งผลเสียต่ออารมณ์สุขภาพอีกด้วย

อาการนอนไม่หลับ มีอาการได้หลายแบบด้วยกัน อาจเป็นภาวะนอนหลับยาก ซึ่งต้องใช้เวลานานเกินกว่าชั่วโมง ถึงจะนอนหลับได้

หรืออีกประเภทคือ นอนหลับๆ ตื่นๆ ตลอดเวลา หรือตื่นนอนเร็วกว่าปกติ รวมไปถึง พวกที่นอนหลับจริง แต่มีอาการหยุดหายใจ ขณะนอนหลับ

สาเหตุของอาการนอนไม่หลับ

นอนไม่หลับทำไงดี

ปัจจัยที่ทำให้เกิด อาการนอนไม่หลับ มีหลายปัจจัยด้วยกัน แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือภาวะโรคที่มีผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ

ในส่วนของปัจจัยภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเรา เช่น การดื่มชา กาแฟ ใกล้กับเวลาเข้านอน การเสพสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว เกินกว่าปกติก่อนเข้านอน

ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ดูละคร ทำให้มีการคิดตาม หรือมีอาการเครียดตามหนังละครที่ดู

รวมไปถึง สภาพแวดล้อมในห้องนอนที่ไม่เหมาะสม เช่น มีแสงสว่างมากเกินไป เสียงดังเกินไป อุณภูมิของห้อง ที่อาจจะร้อนหรือหนาวเกินไป

ซึ่งอาการนอนไม่หลับ ที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ มักหายได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข พฤติกรรมหรือสภาวะแวดล้อม ให้เหมาะสมแก่การนอนหลับสบาย

วาเลอเรียน สมุนไพรช่วยทำให้นอนหลับสบาย

White-Valerian

วาเลอเรียน (Valerian) ได้รับความนิยมในประเทศอังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นยานอนหลับ ยาบรรเทาอาการเครียด มานานกว่าทศวรรษ

รากของต้นวาเลอรียน (Valerian Root) ประกอบด้วยสารสำคัญคือ Valerenic Acid ช่วยเพิ่มการสร้างสารสื่อประสาทในสมอง ที่ชื่อว่า Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ช่วยให้ง่วงนอนและลดความวิตกกังวล

ฤทธิ์ของวาเลอเรียน ไม่ได้ทำให้หลับในทันที แต่ทำให้สมองและร่างกายผ่อนคลาย จึงหลับได้ตามธรรมชาติ โดยไม่มีอาการติดยาและไม่มีอาการง่วงซึม เหมือนยานอนหลับ

ขนาดการรับประทานคือ 500-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ก่อนเข้านอนประมาณ 1 ชั่วโมง

แนะนำให้หลีกเลี่ยง การขับรถหรือการทำงานโดยใช้เครื่องจักรหนักอันตราย หลังการรับประทานวาเลอเรียน เนื่องจาก วาเลอเรียนทำให้เกิดอาการง่วงนอน

และหากใช้วาเลอเรียนติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์แล้ว อาการยังไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการนอนไม่หลับต่อไป