Home Beauty Secret

อาการคัน ไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากอะไร?

3158

อาการคัน เป็นอาการของ ผิวหนังที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ หรือสารก่อความระคายเคือง โดยมาก มักเกิดจากการสัมผัสสารเหล่านั้น เช่น เกสรดอกไม้ ไรฝุ่น เชื้อรา พยาธิ ขนสัตว์ หรือสารเคมี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อาการคัน อาจเกิดจากการสะสมสารพิษ ภายในร่างกายของเราก็ได้ ตั่วอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคตับหรือไต จะพบการคั่งของสารพิษบางอย่างจาก ระบบเมตาบอลิซึม

ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ผิวหนัง เกิดอาการบวมและ คันอย่างรุนแรงตามมาเท่านั้น ดังนั้น หากคุณมีอาการคันคะเยอเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเป็นไปได้ว่า ตับและไตของคุณ มีความผิดปกติเกิดขึ้น

อาการคัน ไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากอะไร?

สารพิษมาจากไหน และส่งผลต่อเราอย่างไร?

คุณอาจได้รับสารพิษโดยตรง จากการสัมผัส สูดดม หรือ ทานอาหารและน้ำดื่ม ที่มีการปนเปื้อนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม หรือบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง

และเมื่อสารพิษเหล่านี้ สะสมอยู่ในตัวของคุณมากขึ้น อาจนำไปสู่โรคภัยต่างๆ อาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ไปจนถึงโรคมะเร็งตามมาได้

ส่วนสารพิษ ที่เกิดจากความผิดปกติของตับ เช่น โรคตับอักเสบจากไวรัสตับ หรือจากแอลกอฮอล์ สารในกลุ่มรงควัตถุบิลิรูบิน ซึ่งเป็นผลิตผล จากการทำลายเม็ดเลือดแดงของเรา ก็อาจสะสมมากขึ้น

จนทำให้ผิวหนัง และดวงตาของผู้ป่วย มีสีเหลืองและมีอาการคัน เช่นเดียวกับ ผู้ป่วยโรคไต เพราะไตไม่สามารถขับสารพิษออกมากับปัสสาวะได้ จึงทำให้เกิดการคั่งของสารพิษ ที่ผิวหนัง และทำให้เกิดอาการคันตามมา

ขับล้างสารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี

จากสาเหตุของการเจ็บป่วย ที่กล่าวมาข้างต้น การขจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย และส่งเสริมให้ระบบการทำลายสารพิษ ในร่างกายทำงานดีขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลด อันตรายจากสารพิษได้ดี

ซึ่งแน่นอนว่า ในปัจจุบัน ศาสตร์ของการใช้สารอาหารจากธรรมชาติ มาช่วยกำจัดสารพิษ ร่วมไปกับการออกกำลังกาย การรับมือกับความเครียด

และการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม ก็จะเป็นแนวทางสำคัญ ที่ช่วยขจัด หรือล้างพิษตามธรรมชาติ ที่ปลอดภัยและเห็นผลได้เป็นอย่างดี

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ช่วยยับยั้งและทำลายสารพิษได้อย่างไร

คลอโรฟิลล์ เป็นเม็ดสีตามธรรมชาติ ที่ทำให้พืชหรือใบไม้ มีสีเขียว ซึ่งมีประโยชน์ ในการกำจัดสารพิษในเม็ดเลือด ลำไส้ และกระดูกได้ดี

โดยกระบวนการกำจัดสารพิษ เกี่ยวข้องกับความสามารถของคลอโรฟิลล์ ในการจับกับโลหะหนักในร่างกาย นอกจากนี้ คลอโรฟิลล์ ยังช่วยกระตุ้นการสร้างโลหิตตามธรรมชาติ

เนื่องจากโครงสร้างของคลอโรฟิลล์ ที่มีความคล้ายคลึง กับโครงสร้างของฮีโมโกบิน ในเม็ดเลือดแดง

นอกจากนี้ งานวิจัยทางคลีนิก ยังเปิดเผยว่า คลอโรฟิลล์ และอนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์ สามารถต้านการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง และต้านความเป็นพิษต่อเซลล์จากสารเคมีได้อีกด้วย

ดังนั้น หากคุณมีอาการคัน ชนิดเรื้อรังเกิดขึ้น แน่นอนว่า การพบแพทย์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของตับและไต จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอย่างเร่งด่วน

เพราะอาการคัน อาจจะไม่ใช่แค่ผื่นแพ้ผิวหนัง อย่างที่ใครๆ เข้าใจ แต่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัย ให้กับตับและไตของคุณนั่นเอง