Home Beauty Inside

ล้างพิษ: ปฏิบัติการคืนชีวิตและสุขภาพที่แข็งแรง

การล้างพิษ (Detoxification) หมายถึง กระบวนการกำจัดสารพิษ ซึ่งเกิดจากการบริโภค ความเครียด และการปฏิบัติตัวที่ผิดๆ

จนทำให้ระบบในร่างกาย เกิดความบกพร่อง โดยเมื่อเกิดสารพิษขึ้นในร่างกายแล้ว จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องรีบนำสารพิษเหล่านั้น ออกจากร่างกายโดยเร็ว

เพราะว่า ถ้าหากปล่อยให้ตกค้างอยู่เป็นเวลานานๆ ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ กระบวนการล้างพิษ จึงเปรียบเสมือน การชำระล้างระบบต่างๆ ให้กับร่างกาย ซึ่งมีอยู่ 5 วิธีการใหญ่ๆ คือ

body-detox ล้างพิษ

กินเพื่อล้างพิษ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลิสระเพื่อไปกำจัดพิษที่อยู่ในร่างกายได้

อดเพื่อล้างพิษ หมายถึง การบริโภคแต่น้อย เพื่อลดปริมาณของของเสีย ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการย่อยต่างๆ แล้วปล่อยให้เซลล์ ในร่างกายทำหน้าที่ กำจัดของเสียด้วยตัวเอง

สวนเพื่อล้างพิษ ได้แก่ การอาศัยคุณสมบัติของน้ำ หรือสารละลายที่นำมาสวนล้างลำไส้แล้ว สามารถกำจัดตะกรัน ที่เกาะอยู่ตามลำไส้ รวมทั้ง ช่วยลดของเสียที่อยู่ในลำไส้ให้น้อยลงได้

ฝึกลมปราณล้างพิษ เป็นการล้างพิษ โดยอาศัยการประสานกายใจ ในการกำจัดสารพิษออกมาทางลมหายใจ และ ฝึกสมาธิล้างพิษ เป็นการล้างพิษโ ดยเน้นความสงบทางใจ เพื่อลดอัตราการเผาผลาญของร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดการเกิดสารพิษลงได้

กระบวนการคืนชีวิต และสุขภาพที่แข็งแรงดังกล่าว มักเป็นการปฏิบัติเพื่อล้างพิษ ให้กับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดสารพิษและของเสียโดยตรง ประกอบด้วย

body-detox ล้างพิษ

การล้างพิษให้กับตับ เพราะตับเป็นอวัยะสำคัญ ในระบบกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย การล้างพิษให้กับตับ จึงถือเป็นกระบวนการที่ใหญ่ที่สุด เพราะนอกจาก จะช่วยทำให้ตับสะอาดขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการบำรุงตับ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกด้วย

การล้างพิษไต เนื่องจากไต เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่ กำจัดของเสียออกมาทางปัสสาวะ การล้างพิษให้ไต ก็เพื่อประโยชน์ในการขจัดสารพิษที่ละลายในน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ มักปะปนมากับอาหารและเครื่องดื่ม ที่เรารับประทานเข้าไป

การล้างพิษให้กับอวัยวะในระบบน้ำเหลือง เป็นกระบวนการล้างพิษ ให้กับอวัยวะในระบบดักจับ อณูของสารแปลกปลอม ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง เซลล์เม็ดเลือดขาว และสารอิมมูโนโกลบูลิน เพื่อให้สามารถกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรียต่างๆ และเซลล์มะเร็ง ให้ออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ เป็นกระบวนการล้างพิษ ที่เกิดจากการหมักหมม ของเศษจนบูดเน่าในลำไส้ใหญ่ เพื่อป้องกัน การถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

แม้ร่างกายของคนเรา จะสามารถกำจัดสารพิษได้เอง ตามธรรมชาติ แต่เนื่องจาก วิถีการดำเนินชีวิต ที่ทำให้เราได้รับสารพิษอยู่ทุกวัน และหมักหมมเพิ่มพูนขึ้น จนเป็นสาเหตุให้ กระบวนการกำจัดสารพิษภายในร่างกาย ทำงานหนักและด้อยประสิทธิภาพลง จึงก่อให้เกิดสารพิษตกค้างอยู่ในระบบต่างๆ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การล้างพิษด้วยวิธีต่างๆ ให้กับอวัยวะที่ต้องทำหน้าที่ ในการกำจัดสารพิษโดยตรง จึงถือเป็นปฏิบัติการช่วยคืนสุขภาพที่ดี ให้กับร่างกาย ซึ่งจะทำให้มีชีวิตที่สดใสขึ้นนั่นเอง