Home Beauty Inside

ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ สาเหตุ และวิธีการรักษา

1215

โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่มีการอักเสบของทุกระบบในร่างกาย แต่จะมีการอักเสบเด่นชัดที่ เยื่อบุข้อ และ เยื่อบุเส้นเอ็น

ลักษณะสำคัญของโรคนี้ได้แก่ การอักเสบของข้อ หรือหลายข้อพร้อมกัน และเป็นเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานาน

สาเหตุของโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ สาเหตุ วิธีรักษา

ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เป็นความผิดปกติเรื้อรัง ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันรุกรานเนื้อเยื่อในร่างกายหลายแห่ง โดยเฉพาะส่วนข้อ ทำให้เกิดการอักเสบ และทำให้ข้อเสื่อม

ซึ่งมักเกิดแบบสมมาตรกันทั้งสองข้าง ของร่างกาย และพบมากในข้อเล็กๆ ที่มือและเท้า

ส่วนใหญ่จะเกิดการอักเสบรุนแรง ถึงขึ้นทำให้ข้อเสียรูปร่างได้ หากทิ้งไว้เรื้อรัง จะลุกลามมีผลทำลายอวัยวะอื่นๆ ได้ เช่น ปอด หัวใจ เม็ดเลือด ทำให้ต่อมน้ำตาฝ่อ ตาแห้งฝืด เป็นต้น

อาการของโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์

ผู้ป่วยที่เป็นข้ออักเสบ รูมาตอยด์ มักมีอาการ ปวดข้อ ข้อบวม แดง และกดเจ็บตามข้อต่างๆ มีอาการข้อฝืด ข้อแข็ง เคลื่อนไหวลำบาก ในช่วงตื่นนอนตอนเช้า

โดยอาการดังกล่าว มักพบบ่อยที่ข้อเล็กๆ บริเวณข้อมือ ข้อโคนนิ้วมือ ข้อกลาง นิ้วมือ ข้อเข่า ข้อเท้า ผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการเบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยหมดทั้งตัว น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ หลอดเลือดอักเสบร่วมด้วย

การป้องกันและวิธีการรักษาโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เป็นโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่พบวิธีในการป้องกันการเกิดโรค แต่ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคนี้ อาจป้องกันการเกิดการอักเสบและการดำเนินไปของโรคได้

โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ควบคุมน้ำหนักตัว และใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามคำแนะนำของแพทย์

การรักษาโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ ในปัจจุบัน เน้นไปที่การรักษาด้วยยา 2 กลุ่ม ได้แก่ ยา NSAIDs เพื่อลดอาการปวดและอักเสบ และชะลอกระบวนการทำลายข้อ