Home Beauty Inspire

กรดอัลฟาไลโปอิก Alpha Lipoic Acid คืออะไร

18369

กรดอัลฟาไลโปอิก Alpha Lipoic Acid (ALA) เป็นสารธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นในร่างกายของเรา เพื่อทำหน้าที่ ในกระบวนการชีวเคมีของเซลล์ โดยการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้กลายเป็นพลังงาน

และในขณะเดียวกัน ยังทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่คอยจัดการกับอนุมูลอิสระ ที่ถูกปล่อยออกมาจาก กระบวนการสลายกลูโคสภายในเซลล์อีกด้วย

กรดอัลฟาไลโปอิก สามารถพบได้ที่ไหน

โดยธรรมชาติ กรดอัลฟาไลโปอิก ถูกสร้างขึ้นได้เองในร่างกาย ที่บริเวณตับและเนื้อเยื่ออื่นๆ และพบได้ในอาหารบางชนิด เช่น ผักขม บรอคโคลี่ มะเขือเทศ และยีสต์ เป็นต้น

แต่ปริมาณที่พบนั้น นับเป็นปริมาณที่ต่ำมาก ต่ำกว่าความต้องการกรดอัลฟาไลโปอิก ที่ใช้เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และการรักษาเบาหวานหลายพันเท่า

อัลฟาไลโปอิก
โดยขนาดรับประทานที่แนะนำต่อวันนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 50 มิลลิกรัมต่อวัน และ 200-400 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

กรดอัลฟาไลโปอิก กับการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

ความโดดเด่นของกรดอัลฟาไลโปอิก ในแง่ของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั้นก็คือ ความสามารถในการเข้าจัดการอนุมูลอิสระได้ทั้งน้ำและไขมัน จนถูกเรียกว่า “Universal Antioxidant”

ขณะที่สารต้านตัวอื่นๆ นั้นจะออกฤทธิ์ได้ดี ที่เฟสใดเฟสหนึ่งเท่านั้น เช่น วิตามินซี สารสกัดชาเขียว ทำงานได้ดีในเฟสน้ำ ขณะที่วิตามินอี และโคคิวเท็น จะโดดเด่นเฉพาะในเฟสไขมัน

อัลฟาไลโปอิก

นอกจากนี้ อัลฟาไลโปอิก ยังสามารถเปลี่ยนสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ ในรูป Oxidized Form ภายหลังจากการใช้งานแล้ว ให้กลับคืนเป็น Reduced Form

จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยยืดระยะเวลาของสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านั้น ในร่างกายอีกด้วย

กรดอัลฟาไลโปอิกกับโรคเบาหวาน

อัลฟาไลโปอิก สามารถลดระดับน้ำตาลโดยผ่านกลไกหลักๆ สองประการคือ การช่วยน้ำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ (Cellular Glucose Uptake) โดยผ่าน Gluta Receptor

และกระตุ้น Insulin Signaling Cascade ซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้

นอกจากนี้ ยังช่วยขจัดอนุมูลอิสระ ที่ก่อให้เกิดอาการปวดแสบคันและชา อันเนื่องมาจาก การทำลายปลายประสาทจากเบาหวาน

ในแถบประเทศกลุ่มยุโรป ได้ใช้สารดังกล่าว ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อใช้รักษาเบาหวาน

โดยพบว่า การรับประทานสารอัลฟาไลโปอิก 600 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถช่วยปรับปรุง อาการปลายประสาทชาอักเสบ ในผู้ป่วย 73 คน อย่างมีนัยยะสำคัญ เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทานสารชนิดนี้เลย

กรดอัลฟาไลโปอิกกับโรคอื่นๆ

มีรายงานการวิจัยทดลอง หลายงานที่เกี่ยวกับ กรดอัลฟาไลโปอิก เช่น การใช้ร่วมกับสมุนไพร Silymarin เพื่อขจัดพิษที่ตับ

การทดสอบประสิทธิภาพของสารชนิดนี้ ในการชะลอการเกิดโรคสมอง และหลอดเลือดสมอง อันเนื่องมาจาก คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถผ่านเข้าสู่ Blood Brain Barrier ที่สมองได้ หรือแม้แต่ การศึกษาเบื้องต้นของสารอัลฟาไลโปอิก ในการลดความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน เป็นต้น